Av NFB utsedd förhörsförrättare

Examinationer

Vi utför examinationer på uppdrag av NFB (Nämden för båtlivsutbildning) i följande kurser.


  • Förarintyg

Förarintyget omfattar kunskaper för att föra fritidsbåt på insjöar, inomskärs och nära land.


  • Kustskepparintyg

Kustskepparintyget fordras för att föra ett svenskt fritidsskepp med en största längd av minst 12 meter och en största bredd av minst 4 meter (12x4) Båtpraktik skall ha genomförts innan examination.


  • Utsjöskepparintyg

Utsjöskepparintyget omfattar kunskaper för att genomföra en resa med fritidsfartyg utmed kontinenterna.


  • Kanalintyg

Kanalintyget ger tillsammans med förarintyget eller kustskepparintyget samt båtpraktik behörighet att fördas på de Europeiska inre vattenvägarna.


  • Radarintyg

Radarintyget omfattar teoretiska och praktiska kunskaper om radarnavigering för att framföra en båt med hjälp av radar.


  • SRC (VHF)

Certifikatet som är internationellt ger innehavaren rätt att vara radiooperatör på det internationella maritima VHF-bandet. Certifikatet ger även innehavaren rätt att använda DSC-utrustning på VHF. (VHF certifikat utfärdade före jan 2000 är inte gilltiga för att använda en VHF med DSC utrustning).


För examinering av ovanstående intyg kontakta Johan.

Telefon. 0709-770263

E-post. johan.bergsten@wettervik.se